10 euro italie 2013 europa star LUIGI PIRANDELLO

22gr ag 925

tirage 7000 ex

prix 64 euro